Tribomaterial

Välkommen till Tribomaterialgruppen

Ångströms Tribomaterialgrupp är en del av avdelningen för tillämpad materialvetenskap vid Uppsala universitet. Vår grupp bedriver forskning och forskarutbildning med inriktning på Tribologi, främst med utgångspunkt från materialvetenskap och ytteknik.

Tribologi är läran om vad som händer mellan rörliga ytor i kontakt, och behandlar alltså fenomen inom friktion, nötning och smörjning. Vår forskning inom tribologi syftar till en bättre framtid genom att utveckla nya material, ytbeläggningar, ytstrukturer, med bättre tribologiska egenskaper. "Bättre tribologi" kan leda till fantastiska fördelar i fråga eller kvalitet, energi, ekonomi, miljö och hälsa, säkerhet, råvarubesparingar, och mycket mer.