Jannica Heinrichs

Teknologie doktor i Teknisk fysik med inriktning mot tribomaterial

Jag är forskare inom området tribologi och min forskning är till stor del fokuserad på ytinteraktioner, med syftet att öka förståelsen för vad som händer i kontakten mellan två ytor.

Det kan t.ex. röra sig om kontakten mellan ett formningsverktyg och ett arbetsmaterial, där vidhäftningen kan bli så stark att en del av arbetsmaterialet fastnar och stannar kvar på verktyget. Detta vill man undvika, då det så småningom leder till förstörda produkter och oplanerade produktionsstopp när det blir nödvändigt att byta verktyg. Min avhandling med titeln ”On transfer of work materials to tools” behandlar just denna problematik.

Min forskning inkluderar också t.ex. interaktionerna mellan skärverktyg och arbetsmaterial, mellan borrkronor och berg och mellan olika komponentytor i en motor. Genom att studera vad som händer initialt när ytorna kommer i kontakt kan vi förstå hur materialöverföring och nötning initieras. Den ökade kunskapen kan vi sedan använda för att förbättra prestanda och förlänga livslängden på både tribologiska komponenter och verktyg i produktion.

I min forskning använder jag mig av avancerade analystekniker, framför allt elektronmikroskopi men även olika typer av kemisk analys och ytprofilering, kombinerat med tribologisk provning.

Utöver min forskning undervisar jag i kurserna Material i Energisystem I och Materialkännedom för masterstudenter samt i kurser inom materialanalys och tribologi på doktorandnivå.

Jannica Heinrichs

Forskare vid Institutionen för materialvetenskap, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
jannica.heinrichs[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7236
Mobiltelefon:
070-5842349

Publikationer

 • Konferensbidrag

  Heinrichs, Jannica; Norgren, Susanne; Jacobson, Staffan; Olsson, Mikael

  Cemented carbide wear initiation in sliding contact with iron ore

  Ingår i Proceedings of 2nd Sweden-China Symposium on Tribology, 2019.

 • Artikel i tidskrift

  Heinrichs, Jannica; Norgren, Susanne; Jacobson, Staffan; Olsson, Mikael

  Influence of cemented carbide binder type on wear initiation in rock drilling – investigated in sliding wear against magnetite rock

  Ingår i International journal of refractory metals & hard materials, 2019.

 • Artikel i tidskrift

  Olander, Petra; Heinrichs, Jannica

  Initiation and propagation of tool wear in turning of titanium alloys - Evaluated in successive sliding wear test

  Ingår i Wear, s. 1658-1666, 2019.

 • Konferensbidrag

  Olander, Petra; Heinrichs, Jannica

  Initiation and propagation of tool wear in turning of titanium alloys – evaluated in successive sliding wear test

  Ingår i Proceedings of Wear of Materials Conference, Miami, Florida, USA, 2019.

 • Konferensbidrag

  Hiroko, Mikado; Heinrichs, Jannica; Wiklund, Urban; Kawamura, Shingo et al.

  Initiation wear of cemented carbide tools used in copper processing - evaluated in sliding contact

  Ingår i Proceedings of International Conference on the Science of Hard Materials, Khao Lak, Thailand, 2019.

 • Artikel i tidskrift

  Heinrichs, Jannica; Mikado, H.; Kawakami, A.; Wiklund, Urban et al.

  Wear mechanisms of WC-Co cemented carbide tools and PVD coated tools used for shearing Cu-alloy wire in zipper production

  Ingår i Wear, s. 96-107, 2019.

 • Artikel i tidskrift

  Roizard, X.; Heinrichs, Jannica; Buteri, A.; Jacobson, Staffan et al.

  Friction behavior of ferritic stainless steel in a strongly diluted alcohol solution of alkylphosphonic acid

  Ingår i Tribology International, s. 465-473, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Heinrichs, Jannica; Olsson, Mikael; Almqvist, Bjarne; Jacobson, Staffan

  Initial surface failure and wear of cemented carbides in sliding contact with different rock types

  Ingår i Wear, s. 43-55, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Heinrichs, Jannica; Olsson, Mikael; Yvell, Karin; Jacobson, Staffan

  On the deformation mechanisms of cemented carbide in rock drilling: Fundamental studies involving sliding contact against a rock crystal tip

  Ingår i International journal of refractory metals & hard materials, s. 141-151, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Westlund, Viktoria; Heinrichs, Jannica; Jacobson, Staffan

  On the Role of Material Transfer in Friction Between Metals: Initial Phenomena and Effects of Roughness and Boundary Lubrication in Sliding Between Aluminium and Tool Steels

  Ingår i Tribology letters, 2018.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Elo, Robin; Heinrichs, Jannica; Jacobson, Staffan

  Surface texturing to promote formation of protective tribofilms on combustion engine valves

  Ingår i Proceedings of the Institution of mechanical engineers. Part J, journal of engineering tribology, s. 54-61, 2018.

 • Konferensbidrag

  Heinrichs, Jannica; Kawakami, Ayumi; Mikado, Hiroko; Wiklund, Urban et al.

  Wear mechanisms of WC-Co cemented carbide tools and PVD coated tools used for shearing Cu-alloy wire

  2018.

 • Artikel i tidskrift

  Heinrichs, Jannica; Olsson, Mikael; Jacobson, Staffan

  Initial deformation and wear of cemented carbides in rock drilling as examined by a sliding wear test

  Ingår i INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRACTORY METALS & HARD MATERIALS, s. 7-13, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Olsson, Mikael; Yvell, K.; Heinrichs, Jannica; Bengtsson, M. et al.

  Surface degradation mechanisms of cemented carbide drill buttons in iron ore rock drilling

  Ingår i Wear, s. 81-92, 2017.

 • Konferensbidrag

  Heinrichs, Jannica; Olsson, Mikael; Jacobson, Staffan

  Initial wear of cemented carbides in sliding contact with different rock types

  2016.

 • Artikel i tidskrift

  Roizard, X.; Heinrichs, Jannica; Taouil, A. Et; Jacobson, Staffan et al.

  Insights into sliding wear and friction behavior of copper in ethanol containing alkylphosphonic acid molecules

  Ingår i Tribology International, s. 141-148, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Westlund, Viktoria; Heinrichs, Jannica; Olsson, Mikael; Jacobson, Staffan

  Investigation of material transfer in sliding friction-topography or surface chemistry?

  Ingår i Tribology International, s. 213-223, 2016.

  Open access
 • Konferensbidrag

  Heinrichs, Jannica; Olsson, Mikael; Jacobson, Staffan

  Initial deformation and wear of cemented carbides for rock drilling as evaluated by a sliding wear test

  2015.

 • Artikel i tidskrift

  Olsson, Mikael; Heinrichs, Jannica; Yvell, Karin; Jacobson, Staffan

  Initial degradation of cemented carbides for rock drilling - Model studies of the tribological contact against rock

  Ingår i International journal of refractory metals & hard materials, s. 104-113, 2015.

 • Konferensbidrag

  Westlund, Viktoria; Heinrichs, Jannica; Jacobson, Staffan

  INVESTIGATION OF MATERIAL TRANSFER IN SLIDING FRICTION-TOPOGRAPHY OR SURFACE CHEMISTRY?

  2015.

 • Konferensbidrag

  Heinrichs, Jannica; Olsson, Mikael; Yvell, Karin; Jacobson, Staffan

  Soft rock scratches hard cemented carbide

  2015.

 • Artikel i tidskrift

  Heinrichs, Jannica; Olsson, Mikael; Staffan, Jacobson

  Surface degradation of cemented carbides in scratching contact with granite and diamond: the roles of microstructure and composition

  Ingår i Wear, s. 210-221, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Gerth, Julia; Gustavsson, Fredrik; Collin, Marianne; Gunilla, Andersson et al.

  Adhesion phenomena in the secondary shear zone in turning of austenitic stainless steel and carbon steel

  Ingår i Journal of Materials Processing Technology, s. 1467-1481, 2014.

 • Konferensbidrag

  Heinrichs, Jannica; Gustavsson, Fredrik; Olsson, Mikael; Jacobson, Staffan

  Deformation-activated work material transfer to DLC coatings

  2014.

 • Konferensbidrag

  Heinrichs, Jannica; Yvell, Karin; Olsson, Mikael; Jacobson, Staffan

  Influence of hardness and microstructure on the mechanisms of deformation and wear of cemented carbides for rock drilling

  2014.

 • Artikel i tidskrift

  Heinrichs, Jannica; Jenei, Istvan Zoltan; Jacobson, Staffan

  Morphology and composition of tribofilms deposited using a tribochemical burnishing technique

  Ingår i Tribology - Materials, Surfaces & Interfaces, s. 14-20, 2014.

 • Konferensbidrag

  Olsson, Mikael; Heinrichs, Jannica; Yvell, Karin; Jacobson, Staffan

  On the relevance of hardness as a material parameter in the deformation and wear of cemented carbides in rock drilling

  2014.

 • Artikel i tidskrift

  Heinrichs, Jannica; Olsson, Mikael; Jenei, Istvan Zoltan; Jacobson, Staffan

  Transfer of titanium in sliding contacts: New discoveries and insights revealed by in situ studies in the SEM

  Ingår i Wear, s. 87-94, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Heinrichs, Jannica; Gerth, Julia; Thersleff, Thomas; Bexell, Ulf et al.

  Influence of sliding speed on modes of material transfer as steel slides against PVD tool coatings

  Ingår i Tribology International, s. 55-64, 2013.

 • Konferensbidrag

  Heinrichs, Jannica; Olsson, Mikael; Staffan, Jacobson

  Influence of tool steel microstructure on initial material transfer in metal forming – In situ studies in the SEM

  2013.

 • Artikel i tidskrift

  Heinrichs, Jannica; Olsson, M.; Jacobson, Staffan

  Influence of tool steel microstructure on initial material transfer in metal forming-In situ studies in the SEM

  Ingår i Wear, s. 1249-1256, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Heinrichs, Jannica; Olsson, Mikael; Jacobson, Staffan

  Initiation of Galling in Metal Forming: Differences Between Aluminium and Austenitic Stainless Steel Studied In Situ in the SEM

  Ingår i Tribology letters, s. 431-438, 2013.

 • Konferensbidrag

  Heinrichs, Jannica; Jenei, Istvan Zoltan; Jacobson, Staffan

  Morphology and composition of tribofilms deposited using a tribochemical burnishing technique

  2013.

 • Konferensbidrag

  Jacobson, Staffan; Heinrichs, Jannica; Olsson, Mikael

  New experimental findings on the role of initial material transfer in determining friction and surface damage

  2013.

 • Konferensbidrag

  Heinrichs, Jannica; Olsson, Mikael; Jacobson, Staffan

  Transfer of titanium in sliding contacts - New discoveries and insights revealed by in situ studies in the SEM

  2013.

 • Konferensbidrag

  Gerth, Julia; Collin, Marianne; Andersson, Gunilla; Nordh, Lars-Göran et al.

  Adhesion phenomena in the secondary shear zone in turning of austenitic stainless steel and carbon steel

  2012.

 • Artikel i tidskrift

  Gerth, Julia; Heinrichs, Jannica; Nyberg, Harald; Larsson, Mats et al.

  Evaluation of an intermittent sliding test for reproducing work material transfer in milling operations

  Ingår i Tribology International, s. 153-160, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Heinrichs, Jannica; Jacobson, Staffan

  Evaluation of TiB2 coatings in cold forming of aluminium

  Ingår i Surface Engineering, s. 517-525, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Heinrichs, Jannica; Gerth, Julia; Bexell, Ulf; Larsson, Mats et al.

  Influence from surface roughness on steel transfer to PVD tool coatings in continuous and intermittent sliding contacts

  Ingår i Tribology International, s. 9-18, 2012.

 • Konferensbidrag

  Heinrichs, Jannica; Olsson, Mikael; Jacobson, Staffan

  Initiation of galling in forming of ductile metals: – differences between aluminium and austenitic stainless steel studied in situ in the SEM

  Ingår i Nordtrib, Trondheim, Norway, 2012, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Heinrichs, Jannica; Olsson, Mikael; Jacobson, Staffan

  Mechanisms of material transfer studied in situ in the SEM: Explanations to the success of DLC coated tools in aluminium forming

  Ingår i Wear, s. 49-60, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Heinrichs, Jannica; Jacobson, Staffan

  Mechanisms of transfer of aluminium to PVD-coated forming tools

  Ingår i Tribology letters, s. 299-312, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Heinrichs, Jannica; Olsson, Mikael; Jacobson, Staffan

  New understanding of the initiation of material transfer and transfer layer build-up in metal forming: In situ studies in the SEM

  Ingår i Wear, s. 61-73, 2012.

 • Doktorsavhandling, sammanläggning

  Heinrichs, Jannica

  On Transfer of Work Material to Tools

  Open access
 • Konferensbidrag

  Heinrichs, Jannica; Jacobson, Staffan

  Evaluation of TiB2 coatings in cold forming of aluminium

  2011.

 • Konferensbidrag

  Heinrichs, Jannica; Staffan, Jacobson

  The influence from shape and size of tool surface defects on the occurrence of galling in cold forming of aluminium

  2011.

 • Artikel i tidskrift

  Heinrichs, Jannica; Jacobson, Staffan

  The influence from shape and size of tool surface defects on the occurrence of galling in cold forming of aluminium

  Ingår i Wear, s. 2517-2524, 2011.

 • Konferensbidrag

  Heinrichs, Jannica; Jacobson, Staffan

  Influence from PVD coatings on galling tendency in cold forming

  2010.

 • Artikel i tidskrift

  Heinrichs, Jannica; Jacobson, Staffan

  Laboratory test simulation of aluminium cold forming – influence from PVD tool coatings on the tendency to galling

  Ingår i Surface & Coatings Technology, s. 3606-3613, 2010.

 • Konferensbidrag

  Heinrichs, Jannica; Jacobson, Staffan

  The Importance of Tool Surface Roughness on the Galling Tendencies in Cold Forming of Aluminium

  2010.

 • Konferensbidrag

  Heinrichs, Jannica; Jacobson, Staffan

  Influence of aluminium pre-treatment on galling in cold forming

  2009.

 • Konferensbidrag

  Heinrichs, Jannica; Jacobson, Staffan

  Laboratory test simulation of aluminium cold forming: influence from PVD coatings on the tool on the tendency to galling

  s. 87-92 2009.

 • Artikel i tidskrift

  Heinrichs, Jannica; Jacobson, Staffan

  Laboratory test simulation of galling in cold forming of aluminium

  Ingår i Wear, s. 2278-2286, 2009.

 • Artikel i tidskrift

  Lindberg, Fredrik; Heinrichs, Jannica; Ericson, Fredric; Thomsen, Peter et al.

  Hydroxylapatite growth on single-crystal rutile substrates

  Ingår i Biomaterials, s. 3317-3323, 2008.

 • Konferensbidrag

  Heinrichs, Jannica; Jarmar, Tobias; Rooth, Mårten; Engqvist, Håkan

  In vitro bioactivity of Atomic Layer Deposited titanium dioxide on titanium and silicon substrates

  Ingår i BIOCERAMICS, VOL 20, PTS 1 AND 2, s. 689-692, 2008.

 • Konferensbidrag

  Heinrichs, Jannica; Jacobson, Staffan

  Lab test simulation of galling in cold forming of aluminium

  Ingår i NordTrib 2008, 2008.

 • Artikel i tidskrift

  Heinrichs, Jannica; Jarmar, Tobias; Wiklund, Urban; Engqvist, Håkan

  Physical vapour deposition and bioactivity of crystalline titanium dioxide thin films

  Ingår i Trends in Biomaterials & Artificial Organs, s. 104-110, 2008.