Robin Elo

Teknologie doktor i Teknisk fysik med inriktning mot tribomaterial

Många industriella applikationer kräver extremt låg nötning för att bibehålla funktion och energieffektivitet under sin förväntade livstid. För att uppnå detta måste materialen motstå krafter, temperaturer och andra belastningar som kan verka omöjliga. Genom att planera och genomföra realistisk provning och noggrannt analysera hur materialen förändras i kontakt och reagerar med sin omgivning kan vi bygga upp den förståelsen som krävs för att fortsätta tillverka bättre komponenter och spara energi i framtiden.

Min forskning har främst varit fokuserad på tribofilmsuppbyggnad på ventiler i förbränningsmotorer, detta var också ämnet för min avhandling – Protective Tribofilms on Combustion Engine Valves. Sedan min disputation har jag arbetat med ytbeläggningar för ökat nötningsmotstånd och stenöverföring på bergborrstift. Jag har även varit inblandad i flera mindre projekt om tribologi genom mina år på Ångströmlaboratoriet.

Gemensamt för nästan alla projekt jag har arbetat i har varit ett stort fokus på avancerad materialanalys. Jag undervisar också i kurserna Materialanalys och Materialkännedom för masterstudenter. Utöver detta har jag agerat gästföreläsare i kurser på master- och doktorandnivå.

Robin Elo

postdoktor vid Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
Robin.Elo[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3116

Publikationer

 • Konferensbidrag

  Elo, Robin; Jacobson, Staffan

  On the dramatic wear protecting effect of tribofilms on wear of combustion engine valves

  2018.

 • Doktorsavhandling, sammanläggning

  Elo, Robin

  Protective Tribofilms on Combustion Engine Valves

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Elo, Robin; Heinrichs, Jannica; Jacobson, Staffan

  Surface texturing to promote formation of protective tribofilms on combustion engine valves

  Ingår i Proceedings of the Institution of mechanical engineers. Part J, journal of engineering tribology, s. 54-61, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Elo, Robin; Heinrichs, Jannica; Jacobson, Staffan

  Wear protective capacity of tribofilms formed on combustion engine valves with different surface textures

  Ingår i Wear, s. 1429-1436, 2017.

 • Konferensbidrag

  Elo, Robin; Heinrichs, Jannica; Jacobson, Staffan

  Surface texturing to promote formation of protective tribofilms on combustion engine valves

  2016.

 • Artikel i tidskrift

  Elo, Robin; Jacobson, Staffan

  Formation and breakdown of oil residue tribofilms protecting the valves of diesel engines

  Ingår i Wear, s. 193-198, 2015.

 • Konferensbidrag

  Elo, Robin; Jacobson, Staffan

  Formation and degradation of protective tribofilms on diesel engine valve surfaces

  2014.

 • Artikel i tidskrift

  Forsberg, Peter; Elo, Robin; Jacobson, Staffan

  The importance of oil and particle flow for exhaust valve wear - An experimental study

  Ingår i Tribology International, s. 176-183, 2014.

 • Konferensbidrag

  Elo, Robin; Jacobson, Staffan

  Wear mechanism differences of intake valves within heavy duty combustion engines

  2014.

 • Konferensbidrag

  Elo, Robin; Jacobson, Staffan

  Wear mechanism study of intake valve system in modern heavy duty combustion engines

  2014.

 • Manuskript (preprint)

  Elo, Robin; Jacobson, Staffan

  Tribofilm formation on combustion engine valves ­– influence of additive content in the oil