Tekniska utbildningar

Tillsammmans bedriver institutionerna så gott som alla civil- och högskoleingenjörsprogram. Vi ansvarar också för kandidatprogrammet i Ledarskap - kvalitet - förbättring (Campus Gotland) samt masterprogram inom Förnybar elgenereringIndustriell ledning & innovation och Hållbar Destinationsutveckling (Campus Gotland). Förutom en mängd kurser som endast ges inom ramen för ingenjörsprogrammen så ger vi följande fristående kurser

Information för nuvarande studenter

Uppsala universitets kurs- och programutbud för blivande studenter

Utbildning på forskarnivå

Intervjuer

Doktorander inom forskningsområdet teknik svarar på frågan Hur är det att vara doktorand?

Forskarutbildningen ger kompetens att självständigt bedriva forskning, djup förståelse av ämnesområdet samt skicklighet i att förmedla kunskap och skapa förutsättningar för andras lärande. Som doktorand är du en av framtidens nyckelpersoner. Du bidrar till universitetets forskning och är en betydelsefull representant för Uppsala universitet. Var med oss och anta framtidens utmaningar!

Lediga doktorandtjänster annonseras på vår sida "Om oss"  "Jobba hos oss" samt på respektive institutions hemsida. 
För tillfället annonserar institutionen för elektroteknik enbart sina lediga tjänster här eftersom deras hemsida är under uppbyggnad. 

Kommande disputationer