Tekniska utbildningar

Vi bedriver undervisning på så gott som alla civil- och högskoleingenjörsprogram. Vi ansvarar också för kandidatprogrammet i Ledarskap - kvalitet - förbättring (Campus Gotland) samt masterprogram inom Förnybar elgenereringIndustriell ledning & innovation och Hållbar Destinationsutveckling (Campus Gotland). Förutom en mängd kurser som endast ges inom ramen för ingenjörsprogrammen så ger vi följande fristående kurser. Mer information om studier på grund- och avancerad nivå hittar du på universitetets centrala utbildningssidor.

Utbildning på forskarnivå

Intervjuer

Doktorander vid institutionen för teknikvetenskaper svarar på frågan Hur är det att vara doktorand?

Forskarutbildningen ger kompetens att självständigt bedriva forskning, djup förståelse av ämnesområdet samt skicklighet i att förmedla kunskap och skapa förutsättningar för andras lärande. Som doktorand är du en av framtidens nyckelpersoner. Du bidrar till universitetets forskning och är en betydelsefull representant för Uppsala universitet. Var med oss och anta framtidens utmaningar!

Lediga doktorandtjänster annonseras på vår sida "Jobba hos oss"

Kommande disputationer