Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring 2020/2021

Bild för Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring 2020/2021
  • 180 HP
  • Visby
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Vill du leda och utveckla framtidens företag och organisationer utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv? Kandidatprogrammet i ledarskap - kvalitet - förbättring lär dig se på utveckling utifrån både social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Vi har förhållningssättet att utveckling och förbättring ska ses i ett långsiktigt perspektiv där vinster inte uppstår genom andra intressenters förluster.

Om programmet

Kandidatprogrammet i ledarskap - kvalitet - förbättring vänder sig till dig som vill arbeta med utvecklings- och förbättringsarbeten inom företag och organisationer. Du studerar arbetssätt, metoder och verktyg för verksamhetsutveckling och lär dig att systematiskt identifiera och analysera problem.  Den kunskapen får du sedan träna på att använda för att förbättra och upprätthålla en hög nivå i processer och arbetssätt. Det här gör du från dag ett i tät kontakt med olika aktörer i det omgivande samhället.

Du får

  • en utbildning i nära samverkan med näringsliv och andra organisationer
  • studera i Uppsala universitets mest internationella miljö
  • en branschoberoende utbildning med fokus på hållbar verksamhetsutveckling.
Utbildningen är branschoberoende och ger dig en bred kunskap om verksamhetsutveckling. Du lär dig strukturerade arbetssätt och metoder samt får en ökad förståelse för hur organisationer och företag fungerar. Slutmålet är att öka effektivitet och kundtillfredsställelse inom företag och andra organisationer på ett hållbart sätt.

Utbildningen är förlagd till Uppsala universitets mest internationella miljö, Campus Gotland. Där studerar du i små klasser och omges av studenter från hela världen. Här är det lika nära till universitetet och studentföreningar som till mysiga caféer och sandstränder. Campus Gotland har också en uttalad ambition att utveckla utbildning, forskning och samverkan med fokus på hållbar utveckling och detta löper som en röd tråd genom alla våra utbildningar där.

Examen

Programmet leder till en teknologie kandidatexamen med industriell teknik som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn:  Nora Bolin
Från:  Solna, Stockholm
Läser: Kandidatprogram i ledarskap-kvalitet-förbättring, Campus Gotland

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag valde utbildningen främst på grund av att jag är intresserad av att bli en bra ledare i någon form.

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Självklart är det olika beroende på vilken utbildning man läser men jag anser att det är otroligt kul! Det är roligt att vara del av en klass bestående av personer med olika bakgrund och varierande åldrar från olika delar av landet. Jag tycker också om föreläsningar för då kan jag lättare koncentrera mig och ställa frågor direkt.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Det bästa med att studera vid Uppsala universitet (Campus Gotland) är att det är lagom stort. Det är lättare att få en närmare kontakt med lärarna här än vid ett större universitet vilket gör att jag enklare kan ställa frågor om sådant jag inte förstår. Sedan är ju Visby den finaste platsen man kan plugga på också!

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– En vanlig dag på universitetet brukar bestå av en eller två föreläsningar på dagen och sedan sitter jag och pluggar med några från min klass, antingen på skolan eller vid Almedalsbiblioteket.

Vad är typiskt för din utbildning?
– Vi jobbar mycket tillsammans i grupper som vi delas upp i vid terminsstart. Men vi har även många individuella uppgifter. I början av året ligger fokus på att lära känna sig själv och sin grupp.

Hur upplevde du första tentan?
– Första tentan var precis som ett prov, fast att vi var tvungna att vara anonyma.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Mitt mål med utbildningen är att kunna leda en grupp på bästa möjliga sätt samt att kunna leda personer till förändring.

Berätta om studentlivet! / Vilket är ditt bästa minne hittills från din studietid vid Uppsala universitet?
– Oj, mitt bästa minne! Jag måste nog säga att det var lamningen med en avslutande finsittning!

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Södra hällarna eller vid domkyrkan

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Lamningen 

Vad gör du om 5 år?
– Om 5 år är jag chef över någonting jag tycker är riktigt kul!!

Våren 2017

Registrera ditt intresse

Upplägg

Basen i programmet är kurser inom kvalitetsutveckling där du studerar arbetssätt, metoder och verktyg för verksamhetsutveckling. Du lär dig att systematiskt identifiera problem, analysera och förbättra processer och arbetssätt samt upprätthålla nivån på de förbättrade processerna och arbetssätten.

Dina kunskaper i kvalitetsutveckling bygger du på med bland annat företagsekonomi. Genom företagsekonomin kommer du att lära dig att planera, kalkylera, redovisa och utvärdera det ekonomiska utfallet av en verksamhet, samt att skapa goda relationer med kunder.

Du får också grundläggande kunskaper i marknadsföring och juridik.

Eftersom stora delar av verksamhetsutvecklingen i näringslivet sker i projektform läggs stor vikt vid projektmetodik och projektledning. Att arbeta med förbättrings- och utvecklingsarbeten och projekt innebär att arbeta med eller leda en grupp av människor. Därför kommer du också att studera gruppdynamik och ledarskap med bland annat konflikthantering, kommunikation, mångfald och förändring. Det ger dig ökad förståelse för hur du själv, individer och grupper fungerar och hur ledarskapsproblem i samband med förbättrings- och utvecklingsarbeten kan lösas.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Programmet innehåller olika typer av undervisningsformer: föreläsningar, seminarieövningar, självstudier, inlämningsuppgifter, laborationer och verklighetsanknutna projekt som genomförs hos företag och organisationer. Du kommer att få jobba enskilt, i par och i grupp i olika konstellationer under programmets gång och det kan förekomma litteratur och artiklar på engelska samt engelskspråkiga föreläsare.

Gästföreläsare används under hela utbildningen för att förmedla hur verksamheter och metoder fungerar i praktiken. Du kommer också att få jobba med projektarbeten som sker i samarbete med värdföretag. Där får du tillämpa dina teoretiska kunskaper praktiskt. Om du är yrkesverksam kommer du att ha möjlighet att göra stora delar av tillämpningen i din egen organisation vilket ger en konkret nytta tillbaka till organisationen.

Examinationer sker genom tentor, skriftliga prov, inlämningsuppgifter, muntliga presentationer, laborationer, seminarier och projektarbeten.

Ett viktigt inslag i utbildningen är slutligen att du reflekterar över det du har lärt dig genom teori och tillämpning, antingen själv eller tillsammans med dina kurskamrater.

Studera utomlands

Genom universitetets utbytesavtal får du tillgång till stora möjligheter att läsa en termin eller ett läsår vid ett utländskt lärosäte. Varför inte läsa ditt biområde under våren år två utomlands? Uppsala universitet har utbytesavtal till alla kontinenter utom Antarktis.

Karriär

En undersökning av de studenter som tog examen 2017 visade att 85 % av dem hade fått relevanta jobb. Våra tidigare studenter arbetar idag bland annat som företagsutvecklare, leankonsulter och validitetsingenjörer. Bland arbetsgivarna återfinns bland andra ABB Robotics, PayEx och Air Liquide.

Efter programmet är du redo att jobba inom såväl varu- som tjänsteproducerande verksamheter. Dina kommande arbetsuppgifter kan bli att leda eller delta i förbättrings- och utvecklingsprojekt, arbeta som projektledare för förändrings- och förbättringsprojekt, ansvara och arbeta med kvalitetsfrågor, arbeta som verksamhetsutvecklare, eller arbeta med andra planerings- och ledningsuppgifter.

Du kan också välja att fortsätta med en tvåårig påbyggnad i form av en masterutbildning. Det finns flera tänkbara påbyggnader inom Uppsala universitet men din grundutbildning ger dig också möjlighet att studera någon annanstans i världen.

Behörighet och anmälan

Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring

180 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P1442 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 3b/3c eller Matematik C (områdesbehörighet A4/4)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

För programspecifika frågor: Mia Ljungblom

mia.ljungblom@angstrom.uu.se

018-471 83 78, 0498-10 83 78

För frågor om studieadministration: Katarina Werner Hallgren

katarina.werner-hallgren@uadm.uu.se

018-471 82 38, 0498-10 82 38

För studievägledning: Sara Vestling

sara.vestling@uadm.uu.se

018-471 82 16, 0498-10 82 16

Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Campus Gotland, Cramérgatan 3, Visby