Kandidat och civilingenjörs utbildning

Vi medverkar i högsta grad i undervisningen på så gott som alla civil- och högskoleingenjörsprogram vid Naturvetenskapliga fakulteten. Vi ansvarar också för kandidatprogrammet i Ledarskap - kvalitet - förbättring (Campus Gotland). Förutom en mängd kurser som endast ges inom ramen för ingenjörsprogrammen så ger vi ett antal fristående kurser. Mer information om studier på grund- och avancerad nivå hittar du på universitetets centrala utbildningssidor.